Thẻ -huấn luyện

Tháng Mười Một 2018

CORE DIAMOND CAMP – TRẠI HUẤN LUYỆN THỦ LĨNH XUẤT SẮC

Có hẹn với Sapa một ngày cuối tháng 10 . Đây là nơi chúng tôi chọn để tổ chức khóa huấn luyện đặc biệt Core Diamond Camp. Những người thủ lĩnh xuất sắc nhất được chọn để huấn luyện ở trại lần này với mục đích khai phá sức mạnh tiềm lực trong con người mình 23h đêm – Hà Nội lạnh trong những cơn gió đầu mùa nhưng không ảnh hưởng gì đến tinh thần của 41 con người...