Kháng sinh tươi TRỊ MỤN Kim Thiên Hoa (Serum KST) Dr.Antinn | Hathor Beauty & Spa