Bland – Má hồng dạng kem 2 tone màu: hồng đào và cam đào | Hathor Beauty & Spa